Десета Национална конференция за ОПЛ и педиатри с международно участие
Новини
25/05/2009

 

под почетния патронаж на г-жа зорка първанова, от 22 до 24 май в слънчев бряг се проведе десетата по ред национална конференция за общопрактикуващи лекари и педиатри. участие всеха над 200 специалисти от цялата страна.

доц. переновска, председател на организационния комитет на конференцията, се обърна към участниците с:

"добре дошли на поредната среща в едно от райските кътчета на родината ни! за десети път протягаме ръце един към друг в името на децата, на живота и на бъдещето."

изнесени бяха 46 научни доклада, постерната сесия включваше 26 постера. темите бяха всякакви, като всички засегнаха или педиатрични въпроси или погледнаха през призмата на педиатъра изнесената от тях информация.

програма на конференцията

 1. анализ на здравно-демографско състояние на населението в софия столица за периода 1998 - 2007 г. - доц. кр. кушев, директор рцз, софия       
 2. здравословно и алтернативно хранене - съвременни аспекти, проф. божидар попов, директор на института по хранене и диететика, мф - софия
 3.  "продължавай да растеш защитен", нан 3, доц. переновска, началник клиника по детски болести, умбал "александровска", софия 
 4. усложнения на затлъстяването в детската възраст, доц. к. коприварова, ръководител катедра по педиатрия , му, софия
 5. затлъстяване и сърце. проф. т. донова, клиника по кардиология към кпвб "проф. ст. киркович", умбал "александровска" 
 6. социално значими заболявания в детската възраст (критерии, значимост, сътояние), доц. д. калайков, сбалд, софия 
 7. "имунопрофилактика на грип и остри респираторни заболявания в различните възрастови групи" -  д-р н. петрова 
 8. cоциални проблеми в педиатрията, доц. в. недкова, ръководител катедра "детски болести", медицински университет - плевен, клиника по детски болести към умбал - плевен
 9. клинико-фармакологични аспекти на зависимостите към психоактивни вещества в детската възраст, доц. н. данчев, зам. декан на фармацевтичен факултет, му, софия
 10. глухота - възможности за диагностика и лечение, проф. к. кунев, зам. декан - мф, му, софия,  ръководител катедра по унг болести при умбал "царица йоанна - исул",  софия 
 11. cъвременна социална и медицинска концепция за възстановяване и поддържане на здравето на популационно и индивидуално ниво", доц. с. дауева, русия
 12. чернодробна трансплантация при деца - пет годишен опит, доц. р. митрова началник детска клиника, уб "лозенец", софия
 13. брюкселската декларация - необходимост от промяна  в лечението на астмата, д-р в. исаев, клиника по детски болести, умбал "александровска", софия, катедра по педиатрия, медицински университет - софия
 14. ваксинопрофилактика на пневмококовата болест - пръв приоритет на сзо - доц. переновска, началник клиника по детски болести, умбал "александровска", софия
 15. "нови данни, доказващи ефективността и безопасността на prospan в лечението на белодробните заболявания", доц. м. бошева, ръководител катедра "детски болести", медицински университет - плoвдив
 16. съвременна диагностика и лечение на белодробната туберкулоза, доц. ас. златев, изпълнителен директор на умбал "александровска"
 17. "хобб - kакво ново през 2008", доц. к. костов - председател на българското дружество по белодробни болести, ръководител  клиника по белодробни болести, вма, софия
 18. съвременни насоки в детската пулмология, доц. п. переновска , началник клиника по детски болести, умбал "александровска", софия, катедра по педиатрия, медицински университет - софия
 19. "антимикробната терапия в детска възраст: аугментин, зинат", лектор: доц. тоньо шмилев, умбал "свети георги" - пловдив, сбпфз "д. кудоглу" - пловдив
 20. промоция и промотивни стратегии за намаляване на социално-значимите заболявания в българия, д-р л. киров, специалист по обща медицина и вътрешни болести, магистър по здравен мениджмънт, председател на нсоплб
 21. етиологична структура и възможности за етиотропна терапия на най-честите детски инфекции в обществото", доц. т. кантарджиев, национален консултант по микробиология на мз, нцзпз, софия
 22. новости в лекарствените форми в педиатричната практика, доц. н. ламбов, декан на фармацевтичен факултет, му, софия
 23. грешките при използване на лекарства - значим проблем за медицинската практика, доц. илко гетов, д.ф., фармацевтичен факултет, му- софия
 24. препоръчителни имунизации в ранна детска възраст, доц. переновска, началник клиника по детски болести, умбал "александровска", софия
 25. нова концепция за лечението на парапневмоничните плеврални усложнения в детската възраст, проф. о. бранков, ръководител катедра по детска хирургия, му, софия, началник  секция по детска  хирургия, мбалсм  "н. и. пирогов" софия
 26. ролята на общопрактикуващия лекар в проследяване на деца със сърдечно-съдови заболявания-  - доц.цонзарова, началник  клиника по детски болести и детска кардиология, нкб, софия
 27.  "aerius - новости в лечението на алергичните заболявания",  д-р тихомир мустаков
 28. "съвременни концепции за лечение на хроничния риносинуит", проф. бенчев, началник унг клиника, медицински институт - мвр, софия
 29. бронхиолит в детската възраст - диагностични проблеми и терапевтично поведение, доц.  ив. гълъбов, ръководител катедра по педиатрия и медицинска генетика,  му, варна
 30. "върху диагностиката на някои редки форми на туберкулозата у децата", доц. т.шмилев,  умбал "свети георги" - пловдив, сбпфз "д. кудоглу" - пловдив
 31. бронхопулмонална  дисплазия - клиничен анализ на  съвременен медикосоциален проблем,  д-р в. илиева, клиника по детски болести и детска кардиология, нкб, софия
 32. съвременна аерозолна терапия с апаратите на artsana,  д-р в. илиева, клиника по детски болести и детска кардиология, нкб, софия
 33. хронична обструктивна белодробна болест при деца и тийнейджъри, проф. м. манева, институт по детски белодробни болести, скопие, македония
 34. ердомед - оригиналният мукомодулатор и приложението му при респираторни заболявания в детската възраст - м.ф. м. христов
 35. чуждите тела в дихателните пътища и хранопровода при децата, доц. ц. цолов - началник  детско отделение при катедра унг на му-софия,  умбал "царица иоанна", софия   
 36. ролята на увеличената назофарингеалната секреция в етиопатогенезата на хроничната кашлица, р. бенчев, началник унг клиника, медицински институт - мвр, софия
 37.  днешните алергии в детската възраст, д-р в. кендерова -  токуда болница софия
 38. диагностични методи в алергологията - информативност и клинично значение, д-р р. рачева, главен  асиситент, катедра по алергология, му- софия, център по алергология и астма, умбал "александровска", софия
 39. "монотерапия на бронхиална астма с нови инхалаторни устройства",  доц. переновска, началник клиника по детски болести, умбал "александровска", софия
 40. анафилаксията в детската възраст - поведение, д-р м. гълъбова, главен асистент, първа детска клиника, умбал "св. марина", варна
 41. профилактика на пневмоковата болест  в детска възраст - роля на първата пневмококова захаридна конюгатна ваксина prevenar, д-р исаев
 42. кардиоваскуларният риск - педиатрична отговорност, д-р л. маринов, главен асистент, катедра по педиатрия и медицинска генетика, му, варна
 43. роля на общопрактикуващите лекари за лечението на спешните състояния в детската кардиология,  д-р лачева, нкб, софия
 44. xомеопатично десенсибилизиращо лечение на алергичния ринит в детска възраст, слави филчев, началник детско отделение, пета мбал, софия
 45. "есберитокс н и други продукти в педиатричната практика", д-р маргарита димитрова, завеждащ неонатологично  отделение, мбал - гр. бургас
 46. ‘gingira медицинска козметика в помощ на педиатричната практика, доц. к. праматаров, болница "лозенец", софия
 47. syndroma  netherton, д-р з. демерджиева, катедра по дерматология и венерология, медицински факултет - софия
 48. методи за тестване на перилни препарати за поносимостта им върху кожата, андреас бок, ръководител отдел изследвания към лабораторията за продуктови развития , департамент: биологични и клинични изследвания към henkel, дюселдорф, фр германия
 49. " mustela" - ултрависока защита от uva и uvb лъчи, доц. к. праматаров
 50. "атипични случаи на west синдром, наложили особен терапевтичен подход", доц. ив. литвиненко, сбалдб, софия, катедра по педиатрия, му, софия
 51. дислексия в детската възраст, д-р христова - токуда болница софия
 52. невродегенеративни заболявания с особено значение - болест на алцхаймер, проф. с. начев, лаборатория по клинична патология, умбал "св. ив. рилски", софия
 53. вродени болести на скелета в детската възраст, проф. е. симеонов, клиника по детски болести, умбал "александровска"
 54. kуцащото дете - изпитание за клинициста, доц. д-р б. върбанова, втора детска клиника по кардиология, ревматология, нефрология, гастроентерология и интензивно лечение, мбал "света марина", варна
 55. импресионни деформации на предната гръдна стена.диагностика и лечение, доц. л. стоков, катедра по ортопедия и травматология, му софия
 56. "продуктите yummi bears - иновативната форма в педиатричната практика"
 57. проучвания върху антимикробната чувствителност и неураминидазната продукция на клинични изолати  pseudomonas aeruginosa от пациенти с муковисцидоза, т. стратева1, г. петрова2, п. переновска2, и. абрашев3, и. митов1, 1- катедра по медицинска микробиология, медицински университет - софия, 2 - клиника по детски болести, умбал "александровска", медицински университет - софия, 3 - институт по микробиология, бан
 58. xламидийни пневмонии - диагностични проблеми,  л. камбурова, в. недкова, детска клиника "умбал д-р г. странски" еад,  гр. плевен
 59. рисков профил и съдови усложнения при пациенти с метаболитен синдром, с. найденов, т. донова, клиника по кардиология, кпвб "проф. ст. киркович", му - софия
 60. кардиологичен х синдром - причини за по-често срещане при жени в периода на менопауза, св. цонев, му - софия, кпвб "проф. д-р ст. киркович"
 61. бронхопулмонална дисплазия - съвременен подход в диагноза и лечение, д-р масларова, неонатологично отделение, мбал "токуда" болница
 62. kардиотоксичност  при  конвенционална  химиотерапия  на  малигнените  хемопатии  в  детска  възраст, м. спасова, в. тодорова, т. шмилев, а. стоянова, и. мумджиев, к. сапунарова, и. паскалева, медицински университет - пловдив
 63. температура на издишания въздух при деца с добре контролирана бронхиална астма, стоева т,  доц. р. митрова, ст. стефанова, д. христова, л. бояджиева, в. данкова, детска клиника, уб "лозенец", софия
 64. mоже ли tidal breathing анализът (tpef%te) да служи за оценка на бронхиалната обструкция в детската възраст?, с. филчев, ст. бранкова, детско отделение, пета мбал, софия
 65. "вторични неоплазми при пациенти, лекувани в детството си за злокачествени новообразувания", доц. христозова, сблдохз, софия
 66. диагностична значимост на показателите от бодиплетизмографията при провеждане на бронходилататорен тест при болни с бронхиална астма в пубертета, и в лунцов а. в., скороходкина о. в., мизерницкий ю.л., казански държавен   медицински университет, руссия, московски нии  по педиатрия и детска хирургия, русия
 67. акустичен респираторен скрининг в диагностиката на бронхиалната астма при деца  в ранна и предучилищна възраст, мизерницкий ю.л.1, мелникова и.м.2, павликов а.а.2 , 1- московский нии по педиатрия и детска хирургии росмедтехнология, русия, 2 - ярославска държавна медицинска академия росздрав, русия
 68. eфективност на мониторирането на нивото на азотния окис в издишания въздух в комплексното изследване и лечение на децата с бронхиална астма, мизерницки ю.л., ципленкова с.е., московски нии  по педиатрия и детска хирургии росмедтехнология, русия
 69. формиране  на реакции на адаптация в онтогенезата при често боледуващи деца в ранна възраст, усейнова н.н., мизерницки ю.л., шовкун в.а., ростовски държавен медицински университет, гр. ростов-на-дон, русия, детски научно-практически пулмологичен център към мз на ср рф, гр. москва, русия
 70. allergic manifestations in children with low respiratory tract infections, stefanovska o, petrusevska l, manceva b, dimceva b, institute for respiratory diseases in children-kozle, skopje, macedonia
 71. asthma exacerbation's  and mycoplazma pneumoniae  infection in children, l. petrusevska-kolekevska, m. maneva, k. boskovska, institute for respiratory diseases in children, skopje, r. macedonia
 72. cystic echinococcosis in our country, pediatric and social problem, our experience", zafirovski lj.1 stefanovska o.1 kondov g.2 karagjozov m.2 isjanovska r.3 tausanova b.3 karadjov z.4, 1- hospital for respiratory diseases and tb in children, skopje, r.macedonia, 2 - university thoracic surgery clinic, skopje, r.macedonia, 3 - university institute for epidemiology and biostatistics, skopje, r.macedonia, 4 - state institution for public health, skopje, r.macedonia
 73. "playing therapy in pediatric pulmonary hospitals, and it's psychosocial and medical aspects", zafirovski lj.1 kaeva m.2 jotovska o.2 raleva m.3 paketchieva k.3, 1 - hospital for respiratory diseases and tb in children, skopje, r.macedonia, 2 - mental care institution for children and youth, "mladost", skopje, r.macedonia, 3 - university psychiatric’s clinic (children’s and adolescent’s department), skopje, r.macedonia
 74. хронична белодробна обструктивна болест при пациент на 4 години с имунен дефицит, г. петрова, доц. п. переновска, н. улевинов, клиника по детски болести, умбал "александровска", софия
 75. пациентка с трипъл х синдром и респираторна симптоматика, е. симеонов, доц. п. переновска, д. митева, г. петрова, клиника по детски болести , умбал "александровска", софия
 76. случай на пациент с пневмония усложнена с фиброзиращ епикардит, л. райчева, с. парина, с. милева, клиника по детски болести, умбал "александровска", софия
 77. двустранна абулбия при новородено, д. чакъров, ант. добрева, неонатологично отделение, іі сагбал "шейново" ад - софия
 78. chlamydia trachomatis пневмония - от клиничните симптоми до диагнозата, д-р р. маркова, д-р в. исаев, клиника по детски болести, умбал "александровска", софия
 79. остри пневмонии при деца, усложнени с пневматоцеле, с. милева, д. чакъров, сн. парина, л. райчева, клиника по детски болести, умбал "александровска", софия
 80. "чернодробна трансплантация при деца" - хр. желев, е. панталеева , сбалдб, софия
 81. скринингова програма за изследване на рефракция и ортоптичен статус при деца на възраст от 3 до 7 години на територията на град софия - чернодринска в., н. велева, г. алексиева
 82. хистологична панорама на бъбречните биопсии, с. маринова, а. буева, м. гайдарова, г. златанова, университетска детска болница, клиника по нефрология и хемодиализа, софия, българия  
 83. случай на апнея, дължаща се на хипокалциемия, причинена от недоимък на витамин d, д. илиев и а. анадолийска, сбалдб
 84. проблеми пред новородено с хронична бъбречна недостатъчност, а. анадолийска, м. гайдарова, д. русинов, п. митева, сбалдб, софия, българия
 85. нашият 20-годишен опит с болни от муковисцидоза, и. галева, м. янкова, т. чолчева - клиника по детски болести, умбал "александровска"
 86. описание на семейство със синдром на тичър - колинс - франческети, доц. в. недкова, цв. стоянова, н. българанов, клиника по детски болести, умбал - плевен
 87. management of bacterial and mixed severe pneumonia in pre-school and school children, stojanovska l, maneva m, nikolova l, stefanovska o 3., institute for respiratory diseases in children, skopje, r.macedonia
 88. количествен еег анализ при деца с хиперкинетично разстройство, в. донев1, доц. с. шопова1, к. ленц2, доц. п. переновска1, проф. п. шотеков3, р. бургхардт2, 1 - клиника по детски болести, умбал "александровска", софия, българия, 2 - клиника по детско-юношеска психиатрия, психосоматика и психотерапия, база вирхов, берлин, германия, 3 - клиника по неврология, умбал "александровска", софия, българия

педиатрична аптека ерудита

 

Залаин / Zalain вече наличен в Педиатрична аптека Ерудита

Залаин / Zalain вече наличен в Педиатрична аптека Ерудита

Залаин/ Zalain е търговско наименование на лекарството сертаконазол / sertaconazole

ВАЖНО: Сервизът за апарати за кръвно налягане временно спира приемането на нови поръчки като част от мерките против разпространението на коронавирус у нас

Всички приети до момента апарати ще бъдат сервизирани и на получателите ще се обадим за получаване по график!

Лечението на глисти и тении отново възможно! Мебендазол/ mebendazole и албендазол/ albendazole сироп за деца и възрастни

Лечението на глисти и тении отново възможно! Мебендазол/ mebendazole и албендазол/ albendazole сироп за деца и възрастни

Лекуващият лекар вече може да предпише албендазол/ albendazole или мебендазол/ mebendazole под формата на орална суспензия

Благотворителен базар в подкрепа на деца с редки болести по случай 1-ви юни – Международен ден на детето

Благотворителен базар в подкрепа на деца с редки болести по случай 1-ви юни – Международен ден на детето

Покана за Благотворителен базар в подкрепа на деца с редки болести по случай 1-ви юни – Международен ден на детето

"Американският аспирин" отпада от употреба в целия свят

Вече се използват 100-милиграмови еднократни дози ацетилсалицилова киселина за профилактика на тромбози


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.